Poziv za dostavu ponuda za obavljanje sistematskog pregleda

Poziv za dostavu ponuda za obavljanje sistematskog pregleda

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Centar za pružanje usluga 

u zajednici Svitanje

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat

Koprivnica

OIB: 75430947376

 

KLASA: 333-01/19-02/4

URBROJ: 2137-27-01-02-19-1

Koprivnica, 24. travanj 2019.

 

Predmet: Poziv za dostavu ponuda za obavljanje sistematskog pregleda

 

Shodno našim potrebama, a prema čl. 73 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/2017 od 21.12.2017.) molimo Vašu ponudu za obavljanje sistematskog pregleda za 10 zaposlenika ( iznos po zaposleniku je 500,00 kn), prema navedenoj specifikaciji zdravstvenih usluga.

 

SPECIFIKACIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

RED. BR. VRSTA PREGLEDA SKUPINA BROJ ZAPOSLENIH
1. •     Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

•     Urin – kompletna pretraga;

•     UZV abdomena (jetre, žučnog i mokraćnog mjehura, žučnih vodova, gušterače, slezene, bubrega)

•     EKG s očitanjem;

•     UZV dojki

•     Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS), PAPA test;

•     Internistički pregled i završno mišljenje

 

 

 

 

 

Žene do 40

godina života

 

 

 

 

 

3

 

2. •     Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

•     Urin – kompletna pretraga;

•     UZV abdomena (jetre, žučnog i mokraćnog mjehura, žučnih vodova, gušterače, slezene, bubrega)

•     EKG s očitovanjem

•     Mamografija ili UZV

•     Pregled ginekologa: transvaginalna sonografija (TVS), PAPA test

•     Internistički pregled i završno mišljenje

 

 

 

 

Žene iznad 40

godina života

 

 

 

 

5

3. •     Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, trigliceridi, bilirubin, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, urati,

•     Urin – kompletna pretraga

•     UZV abdomena –(jetre, žučnog i mokraćnog mjehura, žučnih vodova, gušterače, slezene, bubrega)

•     EKG s očitanjem

•     Specifični prostatični antigen (PSA)

•     UZV prostate

•     Internistički pregled i završno mišljenje

 

 

 

Muškarci iznad 40 godina života

 

 

 

 

2

 

Ponuda mora sadržavati PDV.

 

Uvjeti:

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: virmansko plaćanje, odgoda 30 dana

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda

Rok za dostavu ponuda: 03. svibnja 2019.

Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja u računovodstvo, radnim danom od  7 do 15 sati.

Dostava osobno, poštom s naznakom na omotnici:

Adresa za dostavu ponuda glasi:

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje                                                            

  Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat

48 000 Koprivnica   

 „PONUDA ZA OBAVLJANJE SISITEMATSKOG PREGLEDA“

 

S poštovanjem,

 

 

 

           

Ravnatelj :

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content