Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 007-04/24-01/7

URBROJ: 2137-27-06-04-24-1

 

Koprivnica,     21. lipnja 2024.

 

 

Na temelju članka 20. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam      dana

 

 

 1. srpnja 2024. godine (petak)

 

 1. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 13,00 sati, koja će biti održana putem aplikacije Teams

 

 

 

 

Dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pročišćenog teksta Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
 3. Donošenje Odluke o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
 4. Donošenje Odluke o prijedlogu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 5. Suglasnost Upravnog vijeća na Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika, Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni, Pravilnik o stručnom usavršavanju, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o kućnom redu
 6. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine
 7. Izvještaj ravnatelja o obavljenom prekovremenom radu
 8. Informacije o radu Ustanove
 9. Pitanja i prijedlozi

                                                                             

 

 

 

                                                            PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                               SANJA ŽDERIĆ POLUTNIK

 

Skip to content