Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Centar za pružanje usluga u zajednici objavljuje

_

Izjavu o pristupačnosti

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.centar-svitanje.hr

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti. Utvrđeno je da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • korisnicima nije omogućena promjena boje i vrste fonta
 • korisnicima nije omogućena promjena boje i pozadine teksta
 • strukturni elementi su djelomično oblikovani prema HTML5 standardu
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku/skenirani koje čitači ekrana ne mogu pročitati
 • za tekst se ne koriste jednostavni fontovi, već POPINS, sans-serif,
 • sav tekst nije poravnat lijevo
 • kretanje kroz digitalni sadržaj nije moguće uporabom tipkovnice, osim u galeriji slika

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljena je 22. srpnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Vesni Betlehem.

 • tel./fax na broj: 048 655 192
 • poštom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III.kat
  48 000 Koprivnica
 • elektroničkom poštom: korisnik203@mdomsp.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

• telefonom na broj: 01 4609 041
• poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
• elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr.