O nama

TKO SMO MI?

_

Naša misija i vizija

Razvijati visoku kvalitetu podrške i pomoći djeci, roditeljima i obiteljima kroz pružanje usluga psihosocijalnog rada. Pomoć djeci i mladima da žive u sigurnom okruženju. Pomoć djeci i mladima kako bi kao pojedinci razvili svoj puni potencijal. Zalaganje za djecu i mlade u zajednici, jačanje svijesti zajednice o potrebama djece i mladih i njihovom ravnopravnom položaju u društvu. Djeca i mladi i njihove obitelji su u središtu svih naših usluga.

Stvoriti centar za pružanje specifičnih socijalnih usluga sjeverozapadne Hrvatske. Osigurati sigurno i poticajno okruženje za djecu i mlade u biološkim, udomiteljskim ili posvojiteljskim obiteljima (UN, rezolucija 44/25, 1989.).

GDJE DJELUJEMO

_

Organizacija centra

Sjedište Centra je na adresi, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, Koprivnica. Osim poslovnog prostora sjedišta, Centar djeluje u poslovnim prostorima na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7, Koprivnica i Trg Sv. Trojstva 16, Ludbreg. Centar djeluje bez podružnica. Ravnatelj je Mladen Fajdetić, magistar primarnog obrazovanja.

KOLIKO POSTOJIMO

_

Naša prošlost

Ustanova je osnovana 16.10.1957. Rješenjem Skupštine kotara Koprivnica br. 257/5, a osnovom članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97 i 47/99) postao je javnom ustanovom.

PROJEKTI I PROGRAMI

_

Naši projekti i programi

Program Socijalnog uključivanja  – razmjena mladih „Ruksak pun potencijala“

 

Program Socijalnog uključivanja provodi udruga Igra iz Zagreba od 2002. godine. Namijenjen je unapređenju životnih vještina i kompetencija mladih osoba koje se nalaze u alternativnoj skrbi (izvan bioloških obitelji) i pružanju podrške tijekom samostalnog života mladima koji su izašli iz alternativne skrbi i sada žive samostalno. Program omogućuje mladima iz skrbi da razviju vlastite potencijale te da se nakon izlaska iz skrbi aktivno uključe u društvo u kojem žive.

U sklopu ovog programa  udruga Igra  organizirala je razmjenu mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nazvanu “Ruksak pun potencijala”.  Na ovoj razmjeni sudjelovala je korisnica naše usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u periodu od 22. do 29. lipnja 2019. godine u Svetom Roku. Sudjelovanjem u razmjeni mladih unaprjeđuju se kompetencije za samostalan život, proširuje se socijalna mreža, uči iz iskustava drugih mladih koji dijele slične sudbine te se uči o kulturama zemalja sudionika.

Valamar, projekt “Morsko svitanje” – ljetovanje u rujnu 2019. godine

 

U okviru programa “Tisuću dana na Jadranskom moru” tvrtka Valamar donira ljetovanja u svojim hotelima i kampovima djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s određenim zdravstvenim teškoćama, djeci s posebnim potrebama i djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Korisnici naše usluge poludnevnog boravka uključeni su u ovaj program –  projekt „Morsko svitanje“ te su u periodu od 3. do  6. rujna 2019. godine ljetovali u Baški na otoku Krku. Ovo putovanje za neke od njih bio je prvi susret s morem i prvo dulje odvajanje od obitelji. Bila je to prilika za  nova iskustva, učenje,  upoznavanja kulturno-povijesnih  znamenitosti, druženje, igru i zabavu.

Jednogodišnji projekt “Zrake ljubavi”

Projekt „Zrake ljubavi“ zajednički provode Centar Svitanje, korisnici usluge poludnevnog boravka i učenici 2.c razreda OŠ „Braća Radić“ zajedno sa svojom učiteljicom Vesnom Mlinarić.  Projekt se provodi tijekom školske godine, od 7. listopada 2019. godine kroz nekoliko zajedničkih aktivnosti, druženja, priredbe i posjete.

Cilj projekta je razvijanje suosjećanja prema bližnjem, promicanje uzajamnog poštovanja, tolerancije i razumijevanja. Tijekom projekta djeca imaju priliku družiti se, širiti svoju socijalnu mrežu i razvijati socijalne vještine. Putem igre i druženja stjecati nova znanja, razvijati samostalnost, poštovanje i prihvaćanje različitosti.

Radionice u sklopu projekta “OUTogether”  – Sirius centra

 

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, provodi projekt OUTogether čiji je cilj unaprijediti skrb za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi. U sklopu tog projekta organizirane su  dvije radionice namijenjene osobama koje rade s mladima iz alternativne skrbi na kojima je sudjelovala odgajateljica iz našeg centra.

Radionice obuhvaćaju teme:

 • Kako pomoći mladima iz alternativne skrbi u pripremi za samostalni život?
 • Aktivno uključivanje mladih iz alternativne skrbi u zajednicu

Akcija Gradovi i općine – prijatelji djece 

 

Gradovi i općine – prijatelji djece poticajna je društvena i stručna akcija koju su pokrenuli Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Cilj ove akcije je motivirati i stimulirati odrasle i djecu u gradovima i općinama Republike Hrvatske da što bolje ostvaruju prava i potrebe djece sukladno Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici svojim radom i nizom aktivnostima koje provodi tijekom godine s korisnicima u ostvarivanju njihovih, dječjih prava, doprinosi   i ostvarivanju ciljeva ove akcije u svojoj lokalnoj zajednici.

Tijekom 2020. godine planira se provođenje niza aktivnosti u našem Centru kroz suradnju s drugim dionicima ili samostalno u okviru sedam područja:

 • Dijete u sigurnom i zdravom gradu
 • Zdravlje djece
 • Odgoj i obrazovanje djece
 • Socijalna skrb za djecu
 • Kultura i šport za djecu
 • Slobodno vrijeme i rekreacija djece
 • Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece

ADOPTA – Uključi se – napravi korak naprijed!

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje partner je u projektu Uključi se – napravi korak naprijed! koju provodi udruga za potporu posvajanju Adopta.  Projekt je osmišljen u svrhu poticanja i podupiranja aktivne uloge mladih u sustavu socijalne skrbi u procesu snalaženja na tržištu rada te aktivnog uključivanja u zajednicu.

Korisnici usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku aktivno su uključeni u ovaj projekt sudjelovanjem na radionicama provedenim u CZSS Koprivnica, a od 12.3.2020. on-line putem poveznice

 

Projekt uključuje sljedeće cjeline:

 • informiranje mladih – održavanje informativnih predavanja za mlade o profesionalnoj orijentaciji, volonterizmu i mogućnostima aktivnog uključivanja
 • educiranje mladih – ciklus radionica za mlade s ciljem razvoja vještina važnih za snalaženje na tržištu rada
 • usmjeravanje mladihedukativno predavanje za mlade na temu profesionalne orijentacije, prekvalifikacije, profesionalnog usmjerenja i prilika za aktivno traženje zaposlenja
 • uvježbavanje naučenog, iskustveno učenje te širenje mreže podrške i kontakata
 • vođenje i superviziju – savjetodavno podupiranje i praćenje napredovanja mladih tijekom volontiranja te aktivnog traženja zaposlenja
Skip to content