Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 023-01/21-01/7

URBROJ: 2137-27-06-04-21-1

Koprivnica,     14. srpnja 2021.

 

Na temelju članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 20. srpnja 2021. godine (utorak)

4. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (multifunkcionalni prostor)

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Odluke o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  3. Obavijest o Uputama Ministarstva koje se odnose na prekovremeni rad i rad po pozivu, te neiskorištenom godišnjem odmoru
  4. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  5. Informacije o radu Ustanove u prethodnom razdoblju
  6. Pitanja i prijedlozi

                                                                     

 

                                                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                          Dražen Fučkar, v. r.

Skip to content