Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

KLASA: 023-01/20-01/3
URBROJ: 2137-27-06-04-20-1

Koprivnica, 4. lipnja 2020.

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

10. lipnja 2020. godine (srijeda)

34. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (multifunkcionalni prostor)

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
4. Informacije o radu Ustanove u prethodnom razdoblju
5. Pitanja i prijedlozi

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Fučkar, v. r.

Skip to content