Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 023-01/20-01/4

URBROJ: 2137-27-06-04-20-1

 

Koprivnica,     18. rujna 2020.

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 

  1. rujna 2020. godine (četvrtak)

 

  1. 35. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (multifunkcionalni prostor)

 

 

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća
  2. Obavijest o usklađivanju općih akata Ustanove s novim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i Statutom
  3. Informacije o radu Ustanove u prethodnom razdoblju
  4. Pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                      Dražen Fučkar, v. r.

 

 

Skip to content