Međunarodni dan prava djeteta

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Kao i odrasli i djeca imaju prava. Prava djece je utvrdila Organizacija Ujedinjenih naroda. Ta prava su zapisana u dokumentu koji se zove KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA. Međunarodnim sporazumom od 20. studenoga 1989. godine priznaju se prava djece u cijelom svijetu. U gotovo svim državama svijeta obećano je djeci da će se njihova prava poštovati i izvršavati.
Koja su to prava?
– PRAVO NA ŽIVOT
– PRAVO NA IME I DRŽAVLJANSTVO
– PRAVO NA ŽIVOT SA SVOJIM RODITELJIMA
– PRAVO NA IZRAŽAVANJE SVOG MIŠLJENJA
– PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA I NA PRISTUP OBAVIJESTIMA
– PRAVO NA ZAŠTITU OD NASILJA I ZANEMARIVANJA
– PRAVO DJETETA BEZ OBITELJI NA ZAŠTITU
– PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
– PRAVO NA OBRAZOVANJE
– PRAVO NA ŽIVOTNI STANDARD
– PRAVO NA SLOBODU UDRUŽIVANJA, ODMOR, IGRU I KULTURNE AKTIVNOSTI
– PRAVO DJETETA U ORUŽANIM SUKOBIMA
– PRAVO DJETETA U SUKOBU SA ZAKONOM
– PRAVO NA POSEBNU SKRB I POMOĆ
Uz prava Konvencija uključuje i odgovornosti djece, kao što je poštivanje prava drugih.
Hrvatska je postala članicom Konvencije u listopadu 1991. godine.

Skip to content