I djeca imaju prava

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

IMG_3627 (Copy)Dana 20. studenoga 2017. godine u povodu Međunarodnog dana prava djeteta u Centru Svitanje održane su dvije tematske radionice o pravima djeteta. Radionice su vodile psihologinja Ema Hrženjak i socijalna radnica Suzana Dužević, a na njima su sudjelovala djeca koja koriste uslugu poludnevnog boravaka u Koprivnici. U poludnevnom boravku Ludbreg odražat ćemo radionicu o pravima djeteta dana 21. studenoga 2017. godine.

Skip to content