INA SPONZOR EDUKATIVNOG IZLETA U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA