Sudjelovanje u istraživanju UNICEF-a Participacija ranjivih skupina djece

Sudjelovanje u istraživanju UNICEF-a Participacija ranjivih skupina djece - korisnici s istraživačicom u grupnom razgovoru

Sudjelovanje u istraživanju UNICEF-a Participacija ranjivih skupina djece

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje 5. studenoga 2020. godine sudjelovao je u studiji  Participacija ranjivih skupina djece koju provodi  Ured UNICEF-a za Hrvatsku.  Cilj studije je dati konkretne preporuke za buduće aktivnosti UNICEF-a i drugih sudionika za jačanje sudjelovanja djece iz ranjivih skupina u svim aspektima njihovog života. Zaključci studije doprinijet će boljem razumijevanju koncepta dječje ranjivosti i podržati aktivnu ulogu djece u provođenju istraživanja.

Korisnici usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, uz pristanak roditelja, dobrovoljno su kao ispitanici sudjelovali u ovoj studiji. S korisnicima je istraživanje provela socijalna pedagoginja Sanja Radić Bursać. Doprinos studiji sa svojim znanjima, iskustvom i  promišljanjima o problematici participacije djece iz ranjivih skupina dali su u fokus grupi i stručni radnici našeg centra te ravnatelj ustanove s kojima je razgovarala dr.sc. Arijana Matag Tintor, socijalna pedagoginja.

Nadamo se kako će rezultati ove studije ispuniti svoju dugoročnu svrhu i doprinijeti  unapređivanju sudjelovanja djece iz ranjivih skupina i povećati njihovu vidljivost i mogućnost donošenja odluka o pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životima.

Skip to content