Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 023-01/20-01/3

URBROJ: 2137-27-06-04-20-1

 

Koprivnica,     6. srpnja 2020.

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 

  1. srpnja 2020. godine (srijeda)

 

  1.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (multifunkcionalni prostor)

 

 

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  4. Informacije o radu Ustanove u prethodnom razdoblju
  5. Pitanja i prijedlozi

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                  Dražen Fučkar, v. r.

 

Skip to content