Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 023-01/20-01/1

URBROJ: 2137-27-06-04-20-1

Koprivnica,     7. veljače 2020.

 

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

13. veljače 2020. godine (četvrtak)

32. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (ured ravnatelja)

 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća

2. Dopuna Plana i program rada za 2020. godinu

3. Financijsko izvješće za 2019. godinu

4. Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem

5. Plan nabave za 2020. godinu

6. Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje

7. Informacije o radu Ustanove

8. Pitanja i prijedlozi

 

                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                       Dražen Fučkar, v. r.

Skip to content