Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 007-04/22-01/42

URBROJ: 2137-27-06-04-22-1

 

Koprivnica,     14. listopada 2022.

Na temelju članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 17. listopada 2022. godine (ponedjeljak)

 

15. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 10:45 sati, koja će se održati Viber pozivom

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  3. Pitanja i prijedlozi

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                           Dražen Fučkar, v. r.

 

Skip to content