I. izmjene Tehničkih specifikacija za nabavu vozila za potrebe projekta „ZRNO NADE ZA NAS MLADE“


I. izmjene Tehničkih specifikacija za nabavu vozila za potrebe projekta „ZRNO NADE ZA NAS MLADE“

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

I. izmjene Tehničkih specifikacija: Nabava vozila za potrebe projekta „ZRNO NADE ZA NAS MLADE“ 

Nove Tehničke specifikacije vozila

I. izmjene Tehničkih specifikacija

 

Skip to content