Udomiteljske obitelji

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb

ostvaruje se pravo na korištenje usluge

_

Udomiteljske obitelji

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje se pravo na korištenje usluge savjetovanja i pomaganja udomiteljskih obitelji. Korisnici su udomiteljske obitelji/potencijalni udomitelji i djeca i mladi. Usluga se provodi u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, u domovima primarnih ili udomiteljskih obitelji, kao i u prostorijama nadležnih centara za socijalnu skrb, a po potrebi i drugim prostorima.

Uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih provode stručni radnici Centra – socijalni radnik i psiholog.

Osnovna svrha usluge savjetovanja i pomaganja udomiteljskih obitelji je pružanje svih oblika stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća udomitelja u odgoju i skrbi za djecu.

 

Ciljevi programa:

 • utvrđivanje potreba korisnika usluge
 • pružanje podrške i savjetovanja i udomiteljima
 • usvajanje znanja o razvojnim i fiziološkim potrebama djece
 • osnaživanje udomiteljskih obitelji
 • prepoznavanje vlastitih resursa, osnaživanje postojećih i stvaranje onih koji nedostaju
 • razvijanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina
 • podrška u procesu adaptacije djeteta i udomiteljske obitelji
 • povećanje spremnosti traženja pomoći
 • podrška u kriznim situacijama
 • podrška obiteljima kroz suradnja sa nadležnim CZSS te ostalim pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • senzibilizacija javnosti o usluzi smještaja i boravka u udomiteljskim obiteljima

Sadržaj individualnog rada s obiteljima utvrđuje se za svaku obitelj posebno. Početak pružanja usluge temelji se na procjeni nadležnog centra za socijalnu skrb. Sukladno istoj donosi se Individualni plan rada. Tijekom pružanja usluge savjetovanja i pomaganja utvrđuju se i druge potrebe korisnika te se plan evaluira.

 

Trajanje usluge individualnog savjetovanja i pomaganja ograničena je na razdoblje od najduže šest mjeseci.

 

Sadržaj grupnog rada programa, odnosno teme koje će se obrađivati u dodatnoj edukaciji udomitelja su:

U prvom ciklusu

 • dolazak djeteta u udomiteljsku obitelj
 • kako pomoći djeci u učenju
 • kontakt s primarnom obitelji
 • odgoj djeteta

U drugom ciklusu

 • dolazak djeteta u udomiteljsku obitelj
 • razvojne potrebe djece
 • prevencija poremećaja u ponašanju
 • i druge teme ovisno o potrebama i interesima udomitelja

Grupni rad s udomiteljima odvija se 4 puta godišnje u trajanju od 2 sata

Prema mogućnostima, jednom godišnje organizira se zajednička aktivnost udomiteljskih obitelji i udomljene djece.

Skip to content