Osnovna svrha programa stručne pripreme za posvojenje je priprema

_

Posvojiteljske obitelji

Osnovna svrha programa stručne pripreme za posvojenje je priprema – edukacija i osnaživanje potencijalnih posvojitelja za posvojenje djeteta.

 

Ciljevi programa:

 • pružiti informaciju o značenju i postupku posvojenja
 • pružiti informaciju o razvojnim i fiziološkim promjenama djeteta
 • omogućiti budućim roditeljima da čuju iskustva drugih potencijalnih posvojitelja
 • omogućiti izražavanje emocija vezanih za (odluku za) posvojenje
 • omogućiti jačanje osjećaja samoefikasnosti
 • osnaživanje potencijalne posvojiteljske obitelji

 

Sadržaj programa

 • upoznavanje sa značenjem i postupkom posvojenja
 • rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • razvoj vezivanja i privrženosti
 • razvoj i formiranje identiteta djeteta
 • važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta
 • kako i kada reći djetetu da je posvojeno
 • posvojenje i razvojni periodi
 • kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja
 • posvojenje djece kod koje je završena razvojna faza ranog djetinjstva
 • prilagodba djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta
 • emocije i njihova kontrola
 • podrška razvoju samopouzdanja djeteta
 • roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci
 • razvoj odnosa posvojitelja i djeteta
 • priprema šire obitelji za dolazak djeteta

Trajanje grupnog rada: 40 sati.
Vrijeme i trajanje pojedinog susreta: jednom tjedno, tri sata
Načina vođenja: socijalni radnik i psiholog koji su prošli edukaciju s područja rada s potencijalnim posvojiteljima.

Skip to content