Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Mladi nakon izlaska iz skrbi

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. Korisnici usluge su djeca i mladi koji su dio života proveli odrastajući u ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci.

 

Svrha programa
Pomoć i podrška u prevladavanju poteškoća vezanih uz uključivanje u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga.

 

Ciljevi usluge:

 • pomoć i podrška u razdoblju prilagodbe na samostalan život
 • praćenje razdoblja prilagodbe na samostalan život
 • podrška u preuzimanju radnih obveza
 • podrška u zadovoljenju svakodnevnih potreba, stanovanju i vođenju kućanstva te raspolaganju novcem
 • podrška u osobnom rastu i razvoju
 • pomoć i podrška u zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena
 • pomoć i podrška u razvoju praktičnih vještina
 • podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga
 • podrška i savjetovanje u razvijanju i/ili poboljšanju socijalnih odnosa
 • psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada

 • traženje stana i posla
 • kontakt s poslodavcima i stanodavcima
 • pisanje životopisa
 • briga o zdravlju
 • raspolaganje novcem
 • vođenje kućanstva
Skip to content