Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Djeca i mladi u udomiteljskoj obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. Korisnici usluge savjetovanja i pomaganja su djeca i mladi koji zbog nepovoljnih obiteljskih okolnosti trenutno odrastaju u udomiteljskim obiteljima. Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika i na drugim mjestima (prilikom izleta, druženja i sličnih organiziranih aktivnosti). Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci u vremenu predviđenom za provođenje programa. Iznimno je moguće pružanje usluge i izvan navedenog vremena u slučaju kriznih i/ili hitnih intervencija ili tijekom unaprijed planiranih i najavljenih aktivnosti koje se mogu provoditi vikendom (izleti, druženja).

 

Svrha programa
Svrha programa je osposobljavanje korisnika za funkcioniranje u udomiteljskoj obitelji i svakodnevnom životu te unaprjeđivanje odnosa s udomiteljem/udomiteljskom obitelji i prevladavanje kriznih situacija.

 

Ciljevi usluge:

  • pružanje pomoći i podrške te praćenje korisnika u razdoblju prilagodbe
  • podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici
  • poticanje i praćenje kontakata s obitelji, širenje socijalne mreže i mreže vršnjaka
  • podrška u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja
  • podrška u stvaranju odnosa udomitelj-dijete
  • osobni rast i razvoj
  • priprema korisnika za otpust u biološku obitelj i/ili samostalan život
  • psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada
Sadržaj rada utvrđuje se individualnim planom rada koji se izrađuje u suradnji s predstavnicima nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Skip to content