Usluga poludnevnog boravka namijenjena je djeci u dobi 7-18 godina

_

Poludnevni boravak

Namijenjena je djeci u dobi 7-18 godina čiji roditelji nisu u mogućnosti zbog određenih poteškoća (materijalnih uvjeta, bolesti, ovisnosti, smanjene roditeljske kompetencija) na adekvatan način ispunjavati svoju roditeljsku dužnost. Pravo na uslugu ostvaruje se temeljem rješenja centra za socijalnu skrb. Opseg korištenja usluge utvrđuje se za svako dijete ponaosob na sastanku proširenog stručnog tima. Program poludnevnog boravka provodi se na adresi Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 u prostorijama poludnevnog boravka. Program se provodi pet radnih dana u tjednu u dvije smjene – prijepodne u vremenu 8:30-13:00 te poslijepodne 11:00-16:00.

 

Rad s korisnicima podijeljen na nekoliko segmenata:

  • zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i obavljanje higijene
  • odgojno-obrazovni rad
  • slobodno vrijeme
  • prijevoz korisnika

 

Odgojno-obrazovni rad provode se s korisnicima prema stupnju njihove intelektualne i emocionalne zrelosti, u kraćim vremenskim jedinicama. Slobodno vrijeme svakodnevno organizira se u vidu pedagoških i socijalizacijskih radionica ili igre.

 

Svim korisnicima osigurava se prijevoz službenim vozilom Ustanove, od kuće ili škole, do Centra i natrag.

 

Tijekom boravka korisnicima se osigurava jedan topli obrok.

 

Program rada poludnevnog boravka provode odgajatelji, psiholog i socijalni radnik, timski i individualno.

 

Temeljna područja rada: zdrav fizički razvoj, intelektualni napredak, izgradnja socijalne mreže, emocionalni i moralni razvoj.

Ciljevi programa

_

Opći cilj: Zdrav i svestran razvoj djece u primarnim obiteljima.

 

Specifični ciljevi:

  • Razvijanje navika zdrave prehrane; razvijanje higijenskih navika
  • Prihvaćanje sebe, izgradnja vlastitog identiteta, izgradnja pozitivnih stavova prema obrazovanju, kulturi, sportu i drugim vrijednostima
  • Prevencija rizičnih oblika ponašanja; razvijanje samopouzdanja i samokontrole
  • Socijalno uključivanje; međusobno druženje i stjecanje prijateljstava; razvijanje tolerancije
  • Razvijanje radnih navika, samostalnosti i odgovornosti

 

Skip to content