Organizirano stanovanje

Pravo na korištenje usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog CZSS

_

Organizirano stanovanje

Korisnici navedene usluge su mladi u dobi od 18-21 godine, iznimno djeca u dobi od 16. godine. Usluga se provodi u Koprivnici, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7, u dva stambena prostora (stan 9 i 9a) ukupnog kapaciteta 4 korisnika.

Osnovna svrha usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku je pružanje pomoći i podrške djeci i mladima u procesu osposobljavanja za samostalni život izvan ustanove/sustava socijalne skrbi.

 

Ciljevi programa

 • osposobljavanje za samostalan živo
 • pružanje podrške i savjetovanje u procesu osamostaljivanja
 • razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i samokontrole
 • razvijanje i osvješćivanje osobnih potreba
 • jačanje osjećaja samoefikasnosti
 • osnaživanje osobnih potencijala
 • osobni rast i razvoj
 • podrška i pomoć u obrazovanju/traženju zaposlenja
 • spremnost u traženju pomoći u slučaju potrebe
 • prevencija i ublažavanje rizičnih oblika ponašanja
 • razvijanje i održavanje pozitivne socijalne mreže
 • razvijanje navika zdrave prehrane
 • učenje vještina vođenja domaćinstva

 

Sadržaj rada s korisnikom organiziranog stanovanja uz povremenu podršku utvrđuje se za svakog korisnika ponaosob. Korisnik sam aktivno sudjeluje u procjeni svojih potreba i afiniteta te time i u izradi Individualnog plana. Aktivni je nositelj svih planiranih aktivnosti.

 

Rad s korisnicima obuhvaća sljedeća područja

 • osobni razvoj
 • obrazovanje
 • socijalna mreža i sustav podrške
 • zdravlje
 • slobodno vrijeme i uključenost u zajednicu
 • praktične vještine
 • financije
 • stanovanje
 • zapošljavanje
Skip to content