Savjetovanje i pomaganje

Mladi nakon izlaska iz skrbi

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Mladi nakon izlaska iz skrbi

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. Korisnici usluge su djeca i mladi koji su dio života proveli odrastajući u ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci.

 

Svrha programa
Pomoć i podrška u prevladavanju poteškoća vezanih uz uključivanje u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga.

 

Ciljevi usluge:

 • pomoć i podrška u razdoblju prilagodbe na samostalan život
 • praćenje razdoblja prilagodbe na samostalan život
 • podrška u preuzimanju radnih obveza
 • podrška u zadovoljenju svakodnevnih potreba, stanovanju i vođenju kućanstva te raspolaganju novcem
 • podrška u osobnom rastu i razvoju
 • pomoć i podrška u zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena
 • pomoć i podrška u razvoju praktičnih vještina
 • podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga
 • podrška i savjetovanje u razvijanju i/ili poboljšanju socijalnih odnosa
 • psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada

 • traženje stana i posla
 • kontakt s poslodavcima i stanodavcima
 • pisanje životopisa
 • briga o zdravlju
 • raspolaganje novcem
 • vođenje kućanstva
Djeca i mladi u udomiteljskoj obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb

_

Djeca i mladi u udomiteljskoj obitelji

Pravo na korištenje usluge ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. Korisnici usluge savjetovanja i pomaganja su djeca i mladi koji zbog nepovoljnih obiteljskih okolnosti trenutno odrastaju u udomiteljskim obiteljima. Usluga se može pružati u prostorijama pružatelja usluge, u prostorijama partnera i/ili suradnika u provođenju programa, u domu korisnika i na drugim mjestima (prilikom izleta, druženja i sličnih organiziranih aktivnosti). Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi usluga može trajati do šest mjeseci u vremenu predviđenom za provođenje programa. Iznimno je moguće pružanje usluge i izvan navedenog vremena u slučaju kriznih i/ili hitnih intervencija ili tijekom unaprijed planiranih i najavljenih aktivnosti koje se mogu provoditi vikendom (izleti, druženja).

 

Svrha programa
Svrha programa je osposobljavanje korisnika za funkcioniranje u udomiteljskoj obitelji i svakodnevnom životu te unaprjeđivanje odnosa s udomiteljem/udomiteljskom obitelji i prevladavanje kriznih situacija.

 

Ciljevi usluge:

 • pružanje pomoći i podrške te praćenje korisnika u razdoblju prilagodbe
 • podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici
 • poticanje i praćenje kontakata s obitelji, širenje socijalne mreže i mreže vršnjaka
 • podrška u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja
 • podrška u stvaranju odnosa udomitelj-dijete
 • osobni rast i razvoj
 • priprema korisnika za otpust u biološku obitelj i/ili samostalan život
 • psihološka podrška u kriznim situacijama

Sadržaj rada
Sadržaj rada utvrđuje se individualnim planom rada koji se izrađuje u suradnji s predstavnicima nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Udomiteljske obitelji

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje se pravo na korištenje usluge

_

Udomiteljske obitelji

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje se pravo na korištenje usluge savjetovanja i pomaganja udomiteljskih obitelji. Korisnici su udomiteljske obitelji/potencijalni udomitelji i djeca i mladi. Usluga se provodi u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, u domovima primarnih ili udomiteljskih obitelji, kao i u prostorijama nadležnih centara za socijalnu skrb, a po potrebi i drugim prostorima.

Uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih provode stručni radnici Centra – socijalni radnik i psiholog.

Osnovna svrha usluge savjetovanja i pomaganja udomiteljskih obitelji je pružanje svih oblika stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća udomitelja u odgoju i skrbi za djecu.

 

Ciljevi programa:

 • utvrđivanje potreba korisnika usluge
 • pružanje podrške i savjetovanja i udomiteljima
 • usvajanje znanja o razvojnim i fiziološkim potrebama djece
 • osnaživanje udomiteljskih obitelji
 • prepoznavanje vlastitih resursa, osnaživanje postojećih i stvaranje onih koji nedostaju
 • razvijanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina
 • podrška u procesu adaptacije djeteta i udomiteljske obitelji
 • povećanje spremnosti traženja pomoći
 • podrška u kriznim situacijama
 • podrška obiteljima kroz suradnja sa nadležnim CZSS te ostalim pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • senzibilizacija javnosti o usluzi smještaja i boravka u udomiteljskim obiteljima

Sadržaj individualnog rada s obiteljima utvrđuje se za svaku obitelj posebno. Početak pružanja usluge temelji se na procjeni nadležnog centra za socijalnu skrb. Sukladno istoj donosi se Individualni plan rada. Tijekom pružanja usluge savjetovanja i pomaganja utvrđuju se i druge potrebe korisnika te se plan evaluira.

 

Trajanje usluge individualnog savjetovanja i pomaganja ograničena je na razdoblje od najduže šest mjeseci.

 

Sadržaj grupnog rada programa, odnosno teme koje će se obrađivati u dodatnoj edukaciji udomitelja su:

U prvom ciklusu

 • dolazak djeteta u udomiteljsku obitelj
 • kako pomoći djeci u učenju
 • kontakt s primarnom obitelji
 • odgoj djeteta

U drugom ciklusu

 • dolazak djeteta u udomiteljsku obitelj
 • razvojne potrebe djece
 • prevencija poremećaja u ponašanju
 • i druge teme ovisno o potrebama i interesima udomitelja

Grupni rad s udomiteljima odvija se 4 puta godišnje u trajanju od 2 sata

Prema mogućnostima, jednom godišnje organizira se zajednička aktivnost udomiteljskih obitelji i udomljene djece.

Posvojiteljske obitelji

Osnovna svrha programa stručne pripreme za posvojenje je priprema

_

Posvojiteljske obitelji

Osnovna svrha programa stručne pripreme za posvojenje je priprema – edukacija i osnaživanje potencijalnih posvojitelja za posvojenje djeteta.

 

Ciljevi programa:

 • pružiti informaciju o značenju i postupku posvojenja
 • pružiti informaciju o razvojnim i fiziološkim promjenama djeteta
 • omogućiti budućim roditeljima da čuju iskustva drugih potencijalnih posvojitelja
 • omogućiti izražavanje emocija vezanih za (odluku za) posvojenje
 • omogućiti jačanje osjećaja samoefikasnosti
 • osnaživanje potencijalne posvojiteljske obitelji

 

Sadržaj programa

 • upoznavanje sa značenjem i postupkom posvojenja
 • rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • razvoj vezivanja i privrženosti
 • razvoj i formiranje identiteta djeteta
 • važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta
 • kako i kada reći djetetu da je posvojeno
 • posvojenje i razvojni periodi
 • kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja
 • posvojenje djece kod koje je završena razvojna faza ranog djetinjstva
 • prilagodba djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta
 • emocije i njihova kontrola
 • podrška razvoju samopouzdanja djeteta
 • roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci
 • razvoj odnosa posvojitelja i djeteta
 • priprema šire obitelji za dolazak djeteta

Trajanje grupnog rada: 40 sati.
Vrijeme i trajanje pojedinog susreta: jednom tjedno, tri sata
Načina vođenja: socijalni radnik i psiholog koji su prošli edukaciju s područja rada s potencijalnim posvojiteljima.

Skip to content