Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 023-01/21-01/12

URBROJ: 2137-27-06-04-21-1

 

Koprivnica,     23. prosinca 2021.

 

 

 

 

Na temelju članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 

  1. prosinca 2021. godine (utorak)

 

8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će se održati Viber pozivom

 

 

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu s obrazloženjem
  3. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  4. Pitanja i prijedlozi

 

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

          Dražen Fučkar, v. r.

Skip to content