Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 007-04/22-01/53

URBROJ: 2137-27-06-04-22-1

Koprivnica,     15. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 32. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana 22. prosinca 2022. godine (četvrtak)

 

  1. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (ured ravnatelja)

 

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
  2. Plan i program rada za 2023. godinu
  3. Prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  5. Informacije o radu Ustanove
  6. Pitanja i prijedlozi

 

                                                                              

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                    DRAŽEN FUČKAR

 

Skip to content