Oglas za prijem psihologa

Na osnovu članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje

OGLAS

za prijem psihologa

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog zaposlenika)

 

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij psihologije

 

– položen stručni ispit

 

– položen vozački ispit B – kategorije

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 

životopis,

 

– domovnicu (preslika),

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

 

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),

 

– osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti (preslika),

 

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) i

 

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prijave kandidata/kandidatkinja s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Oglas vrijedi od 18.4.2019. do 26.4.2019. godine.

Klasa: 112-01/19-01/2

Urbroj: 2137-27-01-02-19-1

Koprivnica, 18.04.2019.

                Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ.

Skip to content