Obilježavanje dječjeg tjedna u centru Svitanje Koprivnica 5. – 11. listopada 2015.


Obilježavanje dječjeg tjedna u centru Svitanje Koprivnica 5. – 11. listopada 2015.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Dječji tjedan počeo je u ponedjeljak, 5. listopada 2015. kada je Međunarodni dan djeteta , završava u nedjelju, 11. listopada 2015.

U Centru Svitanje obilježavamo ga brojnim igrama,  radionicama i stvaralačkim aktivnostima. U srijedu 7. 10. organiziran je  izlet korisnika Centra Svitanje u prirodu na jezero Šoderica čemu su se posebno veselili najmlađi  korisnici naših usluga. Dok je u petak 9.10. organizirana  radionica i zajedničko druženje djece korisnika poludnevnog boravka i njihovih roditelja.

Ciljevi ovogodišnjeg dječjeg tjedna su:

  • zajedničko provođenje aktivnosti roditelja s djecom
  • organiziranje igri, priredbi i stvaralačkih aktivnosti djece primjerene njihovoj dobi i interesima
  • participacija djece u donošenju odluka
  • promicanje dječjih potreba i prava

Skip to content