Edukacija udomitelja CZSS Đurđevac


Edukacija udomitelja CZSS Đurđevac

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Dana, 24. i 26.  ožujka 2015. bit će održane edukacije udomitelja u CZSS Đurđevac s početkom u 10:00 sati.

Tema edukacija je Prevencija poremećaja u ponašanju, a iste će održati socijalne radnice Suzana Dužević  i Jelana Jug. Predviđeno trajanje edukacija je dva sata.

Pozivamo sve udomitelje s područja CZSS Đurđevac da se odazovu edukaciji.

Skip to content