U četvrtak, 17. listopada obilježili smo Dane kruha i zahvalnosti Bogu za plodove zemlje. Korisnici poludnevnog boravka Koprivnica su sudjelovali u kulinarskoj radionici, te mijesili  pogaču i klipiće.

Na kraju radionice djeca su uživala u rezultatima svoga rada. Bila je to i prilika da se podsjete kako malo zrno pšenice od kojeg nastaje kruh ima važnu ulogu za život svakog pojedinca.

Zahvalni smo Bogu za darove prirode, od koje svi imamo hranu.