Biološke obitelji

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

Temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb

ostvaruje se pravo na korištenje usluge

_

Biološke obitelji

Temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje se pravo na korištenje usluge savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji. Usluga se provodi u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, u domovima bioloških, kao i u prostorijama nadležnih centara za socijalnu skrb, a po potrebi i drugim prostorima.

Uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji provode stručni radnici Centra – socijalni radnik i psiholog.

Osnovna svrha usluge savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji je pružanje svih oblika stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

 

Ciljevi programa:

 • utvrđivanje potreba korisnika usluge
 • pružanje podrške i savjetovanja roditeljima
 • usvajanje znanja o razvojnim i fiziološkim potrebama djece
 • osnaživanje bioloških obitelji
 • prepoznavanje vlastitih resursa, osnaživanje postojećih i stvaranje onih koji nedostaju
 • unapređenje roditeljskih vještina
 • razvijanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina
 • povećanje spremnosti traženja pomoći
 • podrška u kriznim situacijama
 • podrška obiteljima kroz suradnja sa nadležnim CZSS te ostalim pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

 

Sadržaj individualnog rada s obiteljima utvrđuje se za svaku obitelj posebno. Početak pružanja usluge temelji se na procjeni nadležnog centra za socijalnu skrb. Sukladno istoj donosi se Individualni plan rada. Tijekom pružanja usluge savjetovanja i pomaganja utvrđuju se i druge potrebe korisnika te se plan evaluira. Trajanje usluge individualnog savjetovanja i pomaganja ograničena je na razdoblje od najduže šest mjeseci.

 

Sadržaj grupnog rada programa s biološkim obiteljima djece korisnika poludnevnog boravka:

 • roditeljska skrb – odgovornost, dužnost i prava roditelja
 • rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta
 • komunikacijske vještine
 • roditeljske vještine
 • emocije i njihova kontrola
 • osobna higijena i higijena prostora
 • vještine vođenja domaćinstva
 • druge teme ovisno o potrebama i interesima roditelja i djece

 

Najmanje četiri puta godišnje organiziraju se zajedničke aktivnosti roditelja i djece korisnika usluge poludnevnog boravka. Zajedničke aktivnosti uključuju tematske kreativne radionice, organizirane izlete i dr.

Skip to content