Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 KLASA: 007-04/22-01/4

URBROJ: 2137-27-06-04-22-1

Koprivnica,     7. veljače 2022.

 

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

  1. veljače 2022. godine (petak)

 

9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14,30 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (multifunkcionalni prostor)

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  3. Financijsko izvješće za 2021. godinu
  4. Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  5. Informacije o radu Ustanove
  6. Izvještaj ravnatelja o obavljenom prekovremenom radu
  7. Pitanja i prijedlozi

 

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             Dražen Fučkar, v. r.

 

 

Skip to content