Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća, 31.01.2024.

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća, 31.01.2024.

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 KLASA: 007-04/24-01/1

URBROJ: 2137-27-06-04-24-1

Koprivnica,     16. siječnja 2024.

 

 

Na temelju članka 20. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 1. siječnja 2024. godine (srijeda)

 

 1. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 10,00 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (ured ravnatelja)

 

Dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća
 2. Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu s obrazloženjem
 3. Izvješće o izvršenju proračuna i financijskog plana
 4. Donošenje Financijskog izvješća za 2023. godinu
 5. Godišnje izvješće o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje za 2023. godinu
 6. Donošenje Odluke o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
 7. Donošenje Odluke o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
 8. Izvještaj ravnatelja o obavljenom prekovremenom radu
 9. Informacije o radu Ustanove
 10. Pitanja i prijedlozi

 

                                                                              

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                         SANJA ŽDERIĆ POLUTNIK

 

Skip to content