Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE

USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

 

KLASA: 007-04/23-01/37

URBROJ: 2137-27-06-04-23-1

 

Koprivnica,     15. prosinca 2023.

 

 

 

 

Na temelju članka 20. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

 

 

  1. prosinca 2023. godine (četvrtak)

 

  1. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 10,00 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, (ured ravnatelja)

 

 

 

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
  2. Plan i program rada za 2024. godinu
  3. Prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  4. Donošenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
  5. Informacije o radu Ustanove
  6. Pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

SANJA ŽDERIĆ POLUTNIK

 

Skip to content