Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća

Autor članka: | Link na izvor članka: ovdje

CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

KLASA: 003-08/18-02/18
URBROJ: 2137-27-06-04-18-1

Koprivnica, 3. listopad 2018.

Na osnovu članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje sazivam dana

4. listopada 2018. godine (četvrtak)

17. sjednicu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, s početkom u 14.15 sati, koja će biti održana u prostoriji sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Otvaranje pristiglih prijava za izbor ravnatelj/a/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje
3. Razno

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Fučkar, v. r.

Skip to content