Edukacija o oralnom zdravlju u PB-u Đurđevac

Edukacija korisnika o oralnom zdravlju

U utorak 15. studenoga stomatologinja iz Doma zdravlja Đurđevac održala je našim korisnicima edukaciju o oralnom zdravlju i higijeni. Zajedno s korisnicima razgovarala je o tome za što su sve naši zubi važni, zašto moraju biti zdravi, na koji način možemo održavati oralno zdravlje te koliko puta godišnje moraju posjetiti stomatologa. Nakon razgovora, stomatologinja je na modelu, pokazala korisnicima ispravan način pranja zubi te svakom od korisnika podijelila četkice za pranje zubi.

Zahvaljujemo se našoj stomatologinji na zanimljivoj i korisnoj edukaciji, kao i na novim četkicama.

Skip to content